Προσφέρουμε στην κοινότητα

Υποστήριξη των κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο

Ως εταιρεία αφοσιωμένη στην προσφορά  σωτήριων για τη ζωή θεραπειών  και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής  ατόμων  με σπάνιες και σοβαρές παθήσεις, αποτελεί μέρος της εταιρικής μας ευθύνης η υποστήριξη των κοινοτήτων των ασθενών μας  και η προώθηση της γνώσης στους θεραπευτικούς μας τομείς. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι ρόλος μας είναι  να συμβάλλουμε σε προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλο τον κόσμο, καθώς και να υποστηρίζουμε τις ουσιώδεις ανάγκες και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις τοπικές κοινωνίες. Η  CSL Behring  έχει αναπτύξει ένα παγκόσμιο πλαίσιο για την υποστήριξη  κοινοτήτων που σχετίζονται με τους τομείς εστίασής μας και το οποίο περιλαμβάνει:

Υποστήριξη Κοινοτήτων Ασθενών

Υποστηρίζουμε τις κοινότητες των ασθενών μας εστιάζοντας σε συνεργασίες και πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την πρόσβαση στα φάρμακά μας και την ποιότητα ζωής των ασθενών μας.

Υποστήριξη Βιοϊατρικών Κοινοτήτων

Συνεργαζόμαστε με την ερευνητική κοινότητα σε όλο τον κόσμο, για να προωθήσουμε τη γνώση και να προάγουμε την επόμενη γενιά επιστημόνων.

Υποστήριξη Τοπικών Κοινοτήτων

Αναζητούμε ευκαιρίες για να υποστηρίξουμε τις τοπικές κοινότητες στις οποίες ζούμε και εργαζόμαστε και συνδράμουμε σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και άλλων έκτακτων αναγκών.

Αλληλεπιδράσεις με Συλλόγους Ασθενών

Η CSL Behring είναι πλήρως αφοσιωμένη στην προσφορά  σωτήριων για τη ζωή θεραπειών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής  των ασθενών.

Η υποστήριξη και η συνεργασία με τους συλλόγους ασθενών είναι ένας βασικός τρόπος για να εκπληρωθεί η δέσμευσή μας και έχουμε μια μακρά και σημαντική ιστορία στον τομέα αυτό. Η εταιρεία στηρίζει τους συλλόγους ασθενών στην εκπλήρωση των στόχων τους όπως π.χ. τη δημιουργία κοινοτήτων ασθενών, την διεύρυνση της γνώσης, την ευαισθητοποίηση και  διάγνωση των παθήσεων και την εξασφάλιση πρόσβασης στην περίθαλψη και στις θεραπείες. Συνεργαζόμενη με τους συλλόγους ασθενών, η CSL κατανοεί καλύτερα την επιβάρυνση της κάθε νόσου καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και οι οικογένειές τους, ώστε να μπορέσει να  βοηθήσει αποτελεσματικά στην εξυπηρέτηση των αναγκών των ασθενών. Η προσέγγιση της CSL Behring στις δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης των συλλόγων ασθενών, περιγράφεται λεπτομερώς στον Κώδικα Υπεύθυνης Επιχειρηματικής Πρακτικής (CRBP, Code of Responsible Business Practice ), που έχει καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τις αξίες μας και τον Κώδικα Υπεύθυνης Επιχειρηματικής Πρακτικής (CRBP), οι συνεργασίες μας διέπονται από κανόνες ηθικής, δεοντολογίας και επαγγελματισμού και είναι σύμφωνες με την νομοθεσία. 

Επιπλέον, η Παγκόσμια Πολιτική Επιχορηγήσεων για Κοινωφελείς Σκοπούς, που καθορίζεται από το Global Corporate Responsibility Steering Committee, παρέχει περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τους τύπους επιχορηγήσεων και τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης αυτών για λόγους διαφάνειας.

Η CSL Behring παρέχει όλες τις επιχορηγήσεις και δωρεές με γνώμονα το όφελος των ασθενών και σε πλήρη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

 
Η εταιρεία μας

Δείτε πώς μας ωθεί η υπόσχεσή μας.

Διαβάστε περισσότερα
Τα προϊόντα μας

Ανακαλύψτε τις θεραπείες της CSL Behring που σώζουν ζωές.

Διαβάστε περισσότερα
Οι ασθενείς μας

Εάν εσείς ή ένα αγαπημένο σας πρόσωπο ζείτε με μια σπάνια ή σοβαρή νόσο, δείτε πώς μπορούν να βοηθήσουν τα προϊόντα μας.

Διαβάστε περισσότερα