Skip to main content

Κώδικας Δημοσιοποίησης

Στοιχεία Δημοσιοποίησης Ελλάδα 2022

Στοιχεία Δημοσιοποίησης Κύπρος 2022

Στοιχεία Δημοσιοποίησης Μάλτα 2022

Στοιχεία Δημοσιοποίησης Σύλλογοι Ασθενών 2022

Ενημέρωση σχετικά με τη δημοσιοποίηση 2022

 

Στοιχεία Δημοσιοποίησης Ελλάδα 2021

Στοιχεία Δημοσιοποίησης Κύπρος 2021

Στοιχεία Δημοσιοποίησης Μάλτα 2021

Στοιχεία Δημοσιοποίησης Σύλλογοι Ασθενών 2021

Ενημέρωση σχετικά με τη δημοσιοποίηση 2021

 

Στοιχεία Δημοσιοποίησης Ελλάδα 2020

Στοιχεία Δημοσιοποίησης Κύπρος 2020

Στοιχεία Δημοσιοποίησης Μάλτα 2020

Στοιχεία Δημοσιοποίησης Σύλλογοι Ασθενών

Ενημέρωση σχετικά με τη δημοσιοποίηση 2020

   

Γνωστοποίηση από την CSL Behring Hellas ΕΠΕ παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και του Κώδικα Δημοσιοποίησης της ΕFPIA.

Στην παρούσα σελίδα δημοσιοποιούνται οι αμοιβές και παροχές της CSL Behring Hellas ΕΠΕ προς Επαγγελματίες Υγείας/Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥ/ΕΥΦ) για κάθε έτος ξεχωριστά αρχής γενομένης από 1/1/2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014 οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούνστην ιστοσελίδα τους και στην ειδική ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων είτε σε ατομική είτε σε συγκεντρωτική βάση κατά περίπτωση κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) απαιτούν από τα μέλη τους γνωστοποιούν τις πληρωμές και παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).

Η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.

Ρητά σημειώνουμε, ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε μετά την έκδοση των υπ’ αριθμ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της 29.06.2016 και της 13.04.2017 αντίστοιχα, καθώς επίσης και των νεότερων από 28.06.2017 και 07.07.2017 κανονιστικών οδηγιών του ΕΟΦ, όπως αυτές βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, του περιεχομένου των οποίων λάβαμε γνώση. Επιφυλασσόμαστε σε επικαιροποιημένη δημοσιοποίηση των ως άνω παροχών σε περίπτωση έκδοσης οποιασδήποτε νεότερης κανονιστικής οδηγίας ή διάταξης.

Εκτός αν άλλως ορίζεται από τον νόμο ή από απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τα στοιχεία που θα συλλέγονται κατά τα ανωτέρω θα τηρούνται από την CSL Behring Hellas ΕΠΕ για χρονικό διάστημα διάρκειας πέντε (5) ετών. Τα στοιχεία που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της CSL Behring Hellas ΕΠΕ κατά τα ανωτέρω, παραμένουν αναρτημένα για διάστημα το μέγιστο τριών (3) ετών.Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 ορίζεται η εταιρεία CSL Behring Hellas ΕΠΕ, με έδρα την Αθήνα, Χατζηγιάννη Μέξη 5, 11528, τηλέφωνο 210 7255660, fax: 210 7255663.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997), οι ΕΥ έχουν δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των ανακριβών δεδομένων που δημοσιοποιούνται κατά τα ανωτέρω. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των δικαιωμάτων πρόσβασης και διόρθωσης αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών οι ΕΥ μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας μέσω ταχυδρομείου (CSL Behring Hellas, Χατζηγιάννη Μέξη 5, 11528 Αθήνα) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο (info@cslbehring.com).